Pers / Media

41-pers-mediaDoelstelling

Het doel van GayBoySupport is om informatie en steun te bieden aan jongens in de puberteit (±12-18 jaar) die homo- of biseksueel zijn of die daar vragen over hebben en om de weerbaarheid van deze jongens te vergroten.

Wij willen homoseksuele jongens daarom in een vroeg stadium ondersteunen en voorzien van eerlijke informatie. Dat doen wij met deze website en door hun vragen te beantwoorden via e-mail. Vanaf november 2008 beantwoordt Gay & Lesbian Switchboard in Amsterdam voor ons alle vragen.

Historie


GayBoySupport is opgericht in juni 2000. In de Verenigde Staten was toen net onderzoek gedaan naar de link tussen zelfdoding en homoseksuele jeugdigen. De kans op zelfdoding bij homoseksuele jongeren bleek 3 maal groter te zijn dan bij hun hetero-leeftijdsgenoten.

→ Lees meer over suïcide onder jonge homo’s

Om een daad te stellen tegen dit hoge aantal suïcides onder homo-jongens wereldwijd, is toen het idee voor GayBoySupport ontstaan.

Van 2000 tot 2002 bestond de site alleen in het Engels: GayBoySupport.com. Pas in 2002 is de nederlandstalige versie GayBoySupport.nl toegevoegd. Vanaf juli 2016 is de domeinnaam  GayBoySupport.nl weer vrijgegeven en dus niet meer verbonden aan deze website.

Van pioniersrol tot informatiebron 
In de beginperiode vervulde GayBoySupport een belangrijke rol, omdat er nog geen sites bestonden voor jonge homo’s of die deze informatie en deze ‘jongensonderwerpen’ op een open en eerlijke manier aan wisten te bieden.

Door de jaren heen kwam er gelukkig steeds meer informatie voor homo-jongeren online. Sinds de jongerenboot mee ging varen in de Canal Parade van Amsterdam Gay Pride (eerste keer: augustus 2007), is de aandacht en info voor jonge homo’s on- en offline steeds verder uitgebreid.

2000-2008: meer dan 2500 e-mails van jongens
 – Via e-mail werden de meest uiteenlopende vragen gesteld. Sommige jongens wilden gewoon iets weten over flirten, seks of hoe je gemakkelijk andere gays kunt ontmoeten. Anderen waren radeloos en verkeerden in een isolement. E-mail bleek erg geschikt om iemand te steunen bij het hervinden van zelfvertrouwen en het vergroten van weerbaarheid.

Het aantal ontvangen e-mails is met de jaren verminderd. Van zo’n 10 per week in de beginjaren tot gemiddeld 1 per week in 2009.

Vanaf november 2008 verzorgt Gay & Lesbian Switchboard de deskundige beantwoording van e-mails.

Uit de overweldigende hoeveelheid positieve reacties door de jaren heen, blijkt dat veel jongens de website en het e-mailen als zeer nuttig hebben ervaren. Onze doelstelling werd dagelijks opnieuw bereikt, wereldwijd.

Bezoekersaantallen

Het aantal unieke bezoeken aan deze site is ruim 4000 per maand.

Newsletter

De GayBoySupport Newsletter verscheen tot maart 2006, met thema-artikelen, interessante links en relevante nieuws-items. In 2 aparte edities: Engels en Nederlands.

GayBoySupport Network

Om voldoende op de doelgroep te blijven aansluiten, is het idee voor een feedback-netwerk ontstaan. Verschillende jongeren hebben zich daarvoor aangemeld en door de jaren heen hebben zij hun meningen met ons gedeeld. Dit gebeurde meestal via e-mail en msn, soms via de telefoon.

Uit dit netwerk zijn ook de coming-outverhalen voortgekomen.

Donaties

GayBoySupport heeft verschillende keren spontane donaties ontvangen. Wij zijn blij verrast (en dankbaar) met financiële steun van mensen die op deze manier hun betrokkenheid willen uitdrukken.

Subsidie van het RiTS Fonds
 – GayBoySupport heeft in 2006 subsidie ontvangen van het RiTS fonds. In de brief over de toekenning van deze subsidie (30 januari 2006): Wij zijn gecharmeerd door de opzet van GayBoySupport en denken dat dit project een buitengewoon nuttige rol vervult voor veel homoseksuele jongens in de puberteit. Met name de informatieverstrekking via de website zelf en de persoonlijke beantwoording van e-mails van deze jongeren voorziet in een functie die nog altijd van levensbelang kan zijn in Nederland en daarbuiten.

Doel bereikt

Omdat de hoeveelheid informatie online inmiddels enorm uitgebreid is, heeft de redactie haar activiteiten voor GayBoySupport in 2009 tot een minimum teruggebracht en de e-mailbeantwoording uitbesteed aan Gay & Lesbian Switchboard.

Alle interactieve onderdelen (zoals de weblog met nieuws, Twitter, Hyves, YouTube, GayBoySupport Network en het feedbackformulier) zijn eind 2009 beëindigd.

Heden en toekomst

GayBoySupport blijft als informatiebron bestaan en de contactmogelijkheid voor support blijft beschikbaar via Gay & Lesbian Switchboard. Op de achtergrond werkt GayBoySupport indien nodig samen met Gay & Lesbian Switchboard en COC Nederland voor bijvoorbeeld uitwisseling van expertise en het desgewenst updaten van informatie.

Eerdere versies van GayBoySupport.com en GayBoySupport.nl

De website is in september 2014 overgezet naar de huidige versie. Hieronder zie je enkele screenshots van eerdere versies. (De domeinnaam GayBoySupport.nl is sinds juli 2016 niet meer verbonden aan deze website.)

2006

GayBoySupport-2006

2008

GayBoySupport-2008

2010

GayBoySupport-2010

 Over de redactie

Terug naar ↑ boven

Advertenties