Geloof

33-geloofHomo zijn is geen keuze. Als je op jongens valt, dan kan iets van buitenaf dat niet veranderen. Dus ook een geloof niet. Maar je kunt als homo best gelovig zijn.

Wat zeggen christenen, joden en islamieten over homoseksualiteit? Er wordt heel verschillend over homoseksualiteit gedacht. Helaas krijgen de negatieve, officiële kanten vaak veel aandacht.

Christenen – De Rooms-Katholieke Kerk keurt seks tussen mannen af, maar keert zich nadrukkelijk niet tegen homo’s. Binnen de protestantse kerken nemen de “strenge”, orthodoxe kerken vaak een afwijzend standpunt in over homoseksualiteit en is het taboe. Maar ook daar zijn veranderingen gaande, bijv. bij de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken, waar zelfs een vereniging voor homo’s bestaat.

Sommige evangelische kerken proberen homo’s te “bekeren” tot hetero’s, iets wat eigenlijk altijd gedoemd is te mislukken. De liberalere kerken aanvaarden homoseksuele relaties als natuurlijk. Bijvoorbeeld delen van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland), remonstranten en doopsgezinden. Vaak kan je relatie er ook ingezegend worden. In de VS is er zelfs een kerk die zich vooral richt op homo’s en lesbo’s: Metropolitan Community Church

Geweld tegen homo’s wordt trouwens door alle kerken afgewezen.

Joden – Ook binnen het Jodendom zijn er grote verschillen. Veel joden zijn orthodox en deze wijzen homoseksualiteit meestal af. Liberale joden zien homo’s zoals liberalere christenen ze meestal zien. Bij conservatieve joden, een aparte richting binnen het jodendom, is er sprake van verschillende zienswijzen.

Islamieten – Bij islamieten zie je net als bij de andere twee groepen grote verschillen. Veel officiële standpunten zijn afwijzend, maar de praktijk is en was vaak heel anders. In de Koran zijn net als in de Bijbel en de (joodse) Torah verzen te vinden die uitgelegd kunnen worden als anti-homoseksueel, maar andere weer als pro-homoseksueel. Veel opvattingen van islamieten over homoseksualiteit hebben meer te maken met traditie dan met geloof.

Homoseksualiteit en geloof gaan dus zeker samen. Daarin moeten veel mensen met – soms grote – moeite hun eigen weg vinden.

Religie – Een definitie van ‘geloof’ of ‘religie’ is moeilijk te geven. Omdat religie voor elke groep of zelfs voor iedereen iets anders kan betekenen. Voor elke persoon komt zijn geloof direct voort uit zijn geboorteplek en vroegste opvoeding. Het is dus geen ‘eeuwige waarheid’, maar een produkt van iemands culturele omgeving. Mensen geloven wat hen is bijgebracht dat ze horen te geloven. Meestal wordt dat niet ter discussie gesteld, omdat de bron van het geloof niet in twijfel ‘mag’ worden getrokken.

Iedereen is vrij om te geloven in wat hij waardevol vindt voor zijn leven. Natuurlijk hoor je daar respectvol mee om te gaan. Net als dat gelovigen respectvol om horen te gaan met mensen die een ander geloof hebben. En met mensen die niet (meer) geloven.

Religieus zijn. Zonder dat je je aan een geloof verbonden voelt, kun je ook religieus zijn. Bijvoorbeeld omdat je het gevoel hebt dat er meer is tussen hemel en aarde. Zo heeft iedereen zijn eigen gevoelens, ideeën en religieuze gedachten. En die kunnen tijdens je leven ook nog veranderen.

Lees meer over gay zijn en jouw religie

Terug naar ↑ boven

Advertenties